Wij zien onszelf als de verbinding tussen uw huis en uw dromen.

We zijn opgeleid en hebben de ervaring om ruimtes optimaal tot hun recht te laten komen. Door kleur, licht, materialen en visie.

Dat is echter iets wat niet vanzelf gaat en waarbij wij onze eigen methode ontwikkeld hebben. Strikt, maar met alle ruimte voor creativiteit.

Zo verzekeren we er ons van dat u, uw architect (waar nodig) en wij dezelfde taal spreken.

 

Verkennend gesprek

U kent ons niet, wij kennen u niet. U hebt over ons gehoord,  u zag mooie projecten, u bent op bezoek geweest bij klanten van ons.

Zo zijn we in contact gekomen.

Het voorbereidend gesprek is nodig om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen, en of de samenwerking kans op succes heeft.

Uw project is minstens even belangrijk voor ons als voor u.  Luisteren en zekerheid krijgen over wat u echt wil, dat is wat we in deze fase willen.

Foute verwachtingen kan niemand zich daarbij permitteren.

 

Opmeting

De opmeting is de volgende fase. U hebt een plan, maar wij komen toch gedetailleerd opmeten en daarna wordt dit digitaal uitgetekend.

Dat doen we omdat het ons zekerheid geeft, omdat we dan zeker zijn dat er tijdens de eerdere uitvoering geen wijzigingen in het plan zijn gebeurd.

We werken immers vanuit de realiteit, niet enkel vanuit de droom.

Het is ons uitgangspunt.

 

Voorontwerp

Het gesprek, de meting, uw verwachtingen. We gaan er mee aan de slag en geven vorm aan uw woning.

Eenvoudig en zuiver uitgewerkte voorontwerpen vormen de basis van verdere gesprekken. Onze ideeën worden getoetst aan uw verwachtingen.

Esthetiek, balans, licht en functionaliteit. Daarover gaat het.  Het voorontwerp is de basis van het contract, van onze samenwerking.

 

Ontwerpplan

Als we het over het voorontwerp eens zijn gaan we over naar het finale ontwerp. Zo zal het uiteindelijk uitgevoerd worden.

We bespreken materialen, opties en mogelijkheden.

Ook het verlichtingsconcept wordt opgesteld, samen met een professionele partner, om niets aan het toeval over te laten.

We werken door tot we het eens zijn over het kleinste detail. Alles moet kloppen, het totaalbeeld zeker.

 

Beperkte bouwaanvraag

Indien nodig worden alle administratieve documenten en plannen in orde gemaakt voor een beperkte bouwaanvraag of melding.

(indien niet meer dan 40m2 wordt aangebouwd en er geen ingrijpende bouwkundige ingrepen moeten gebeuren).

Uiteraard kunnen wij ook het volledige architectuur pakket aanbieden voor nieuwbouw en verbouwingen.

 

Uitvoeringsplan

Aannemers en vakmensen kunnen niets met dromen. Ze hebben behoefte aan gedetailleerde  informatie. Maatvoering, uitvoerings- en principedetails zijn van belang.

‘We vallen er u niet mee lastig’. Wat we wel doen is er voor zorgen dat vakmensen in staat zijn om een loepzuivere offerte aan te bieden. (én dit ook zo uit te voeren)

 

Materialenlijst

Een plan komt samen in de uitvoering. We zullen u begeleiden in de keuze van materialen, sanitaire- en keukentoestellen, verlichtingsarmaturen en technieken.

Die lijst wordt overgemaakt aan de verschillende uitvoerders.

Verrassingen kunnen we hier missen.  We willen dan ook volledige goedkeuring over deze lijst, van alle betrokken partijen.

 

Opmaak meetstaat/aanbestedingsdossier

U hebt er alle baat bij dat alles duidelijk en juist beschreven wordt. Dat geldt ook voor materialen en hoeveelheden.

Alleen op die manier krijg je een juiste offerte en kunt u oordeelkundig afwegen en kiezen. Indien nodig zelfs bijsturen.

 

Prijsvraag en offertevergelijking

Het is onze taak om, vanuit onze technische bagage, de offertevergelijking voor te bereiden. We controleren of alles klopt, of we de juiste zaken met elkaar vergelijken

en we gaan met u en de aannemer/uitvoerders rond de tafel zitten om opties en uitvoeringstermijnen door te spreken.

Als we het daar over eens zijn kan er een startdatum afgesproken worden.

 

Werfopvolging

Iedereen is gebaat bij strikte werfopvolging. U, wij en de aannemer. Zo kunnen we tijdig tussenkomen en oplossingen voorstellen in geval van probleem.

Die problemen voorkomen we liever, dat is ons werk.

Timing, kwaliteits- en budgetcontrole, zodat iedereen een goed gevoel heeft bij de vordering van de werken.

 

Eindcontrole en opvolging

Bij afsluiting wordt de eindafrekening bekeken en het opleveringsverslag opgevolgd. Wij zorgen ervoor dat er geen onaangename verrassingen of onduidelijkheden zijn.

Als er tussendoor extra vragen of werken zijn, buiten de vooropgestelde offerte, dan volgen wij die graag op en zorgen er steeds voor dat er duidelijkheid is over wat er wel en niet in de reeds bestaande offerte zit. Waar nodig laten we de betrokken aannemer een bijkomende offerte opmaken.

Hier komt ons pitbull gehalte boven. Geen moeite is ons teveel om ervoor te zorgen dat u geen nare smaak overhoudt aan het verhaal.

We werken met u samen en zorgen ervoor dat er geen vervelende verrassingen zijn, aan het einde van de rit.

Dat is één van de redenen om met ons in zee te gaan.

FAQ

Heeft u nog verdere vragen, raadpleeg dan zeker onze FAQ pagina.

test